УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК чрез ENGLISH LEARNING CENTER, VARNA
Лейси притежава Сертификат Cambridge Certificate in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) , както и сертификат за Teaching English as a Second or Other Language (TESOL-Trinity). В допълнение, Лейси е сертифицирана за обучаване на децата чрез синтетично-фонетичната система и е преминала през различни обучения и семинари организирани от National Geographic Learning. Притежава гъвкав стил на преподаване и обича да създава приветлива и уютна атмосфера, за да отключи потенциала на своите ученици.