Основната характеристика на Монтесори средата е, че учениците се научават да се справят с предизвикателствата на самостоятелното учене, да проявяват упоритост, която им позволява да се занимават с това, което обичат. Децата се научават, че самоуважението им не почива на празни похвали, а е наистина заслужено.Системното развиване на вътрешна дисциплина във всеки един ученик идва основно от структурираната методика на преподаване и работа в класните стаи.


В началния етап учениците демонстрират изключително висока степен на отговорност към своята работа и посредством специални средства и техники се научават да се контролират. Резултатът е класна стая, в която всеки ученик е зает да следва високи амбиции и да се научи да владее себе си изпълнявайки своите задачи.


Помане на пълна отговорност. Освен че е стимулирано да развива самостоятелност и само да избира с какво да се занимава, всяко дете отговаря за това, да бъде подготвено с всички материали, необходими за уроците, да изпълнява всички поставени му задачи и да води точен отчет за свършената работа. Нашите Монтесори класни стаи за начално обучение дават на учениците значителна самостоятелност в тяхната работа. Няма го денят, в който учениците се движат вкупом, от час в час, по разписание на кратки блокове време. Няма я ролята на учителя като микроръководител на работата и задачите на учениците.Изучаването на математиката, обаче, предлага нещо повече от числа и изчисления. Тя позволява на децата да развиват и упражняват своя аналитичен ум. Тя учи учениците как да преценяват ситуациите, да проверяват мислено хипотези, да използват стратегии за решаване на проблемите, да правят заключения и да ги формулират ясно. Обучението по математика започва с практически конкретни материали, които развиват усещането за количество, порядък и геометрия. Работейки с тези научно разработени примери за абстрактни идеи, учениците трупат опит, който развива мислените модели на математическите принципи. Учениците използвате единствени по рода си Монтесори учебни материали.В нашата учебна програма предметът „история“ не е списък с дати, нито събрани теми. Тя е единен разказ за развитието на модерния свят — обяснението за света на ученика. Тя е обзорна, богата хронология на изкуствата и изобретенията, на хората и институциите, на събитията, конфликтите и преди всичко на идеите.


Обучението се провежда на български и английски език. Програмата включва систематично обучение по граматика, четене, четене с разбиране, правопис, лексика и всички елементи на процеса на писане. В класните стаи се формира култура на грамотност, при която учениците редовно пишат, четат работите на съучениците си, получават индивидуални напътствия и рецензии от учителя, изправят се пред предизвикателството да поемат рискове, да четат трудни произведения и да изразяват писмено най-сложните си мисли и чувства.


Основна функция на човешкото познание е да разбере защо. Защо слънцето описва дъга при движението си в небето? Как шишарките падат от дървото? Защо се изпотявам, когато тичам? Любопитството за света около нас е в основата на изобретателността и творчеството. Основната цел на обучението по природни науки е да позволи на учениците да се потопят задълбочено в науката, в нейното съдържание и методи.
Нашите ученици:
- Внимателно наблюдават света около себе си, използвайки всичките си сетива.
- Упражняват се да записват наблюденията си, често в продължение на дълъг период от време: да представят схематично подробностите, да пишат точни и подробни описания, да правят диаграми или графики и т.н.
- Упражняват се да правят разлика между това, което възприемат със сетивата си и това, което мислят или заключават на базата на своите научни наблюдения.


Музиката е универсалния език харесван от децата и възрастните по целия свят. Децата имат естествен афинитет да се движат, танцуват, да сътворяват музика и са родени със способност да оценяват различните музикални жанрове. Уроците по музика са част от ежедневната програма в нашето училище и се изучават със същата ангажираност както останалите предмети от програмата.


Повечето методики за обучение по изобразително изкуство, подобно на типичните методики по литература, са относително технически. Те предлагат на учениците исторически контекст, който им помага да почувстват картината или скулптурата. По същество, те често се опитват да дадат на учениците някакви знания за техниката на изобразителното изкуство, като например принципи на композицията, материалите или художествените школи, които може да са повлияли на художника. Нашата методика по изобразително изкуство свежда до минимум тези обяснения за история на изкуството, техника и художествени школи. Вместо това тя учи учениците да подхождат към изобразителното изкуство така, както подхождат към книгите и филмите: да изпитват директно възторга и болката от съдържанието на художествената творба.


Ушу/Кунг-фу
Дали за здраве или с цел спортни успехи, кунг фу е сред спортовете, развиващи всички физически качества - гъвкавост, сила, бързина, ловкост, отскок и всичко това съчетано с мъдростта на традицията, която носи. 
Йога
Освен огромните физически и психически ползи за децата, един от основните принципи в йога практиката е уважение и почитане на себе си, другите и на нашата околна среда. Йога за деца е холистична практика, която дарява децата с висока степен на концентрация и себепознание.


 

Свържете се с нас