ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2024-2025 ГОДИНА

НОВ ПРИЕМ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА-ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 4 И 5 ГОДИНИ

НОВ ПРИЕМ В 5 КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН РЕЗУЛТАТ НА НВО 4 КЛАС

Предимства на нашето училище

1. Обучението на ученици от подготвителна група до 7 клас е изградено на основата на уважение, коопериране, взаимопомощ и отговорност.
2. Удължено работно време – всеки ден от 8.30 до 17.30ч
3. Целогодишно обучение – учебната програма в нашето училище е структурирана и предлага възможност за целогодишно обучение, като летните месеци юли и август включват богата лятна програма с академична подготовка за затвърждаване на знанията и придобиване на нови умения.
4. Просторни класни стаи, оборудвани с Монтесори материали за деца от ПГ до 7 клас
5. Класна стая за предучилищна група оборудвана с Монтесори материали по световните стандарти, които позволяват на децата да се подготвят за четене, писане с ръкописни букви, събиране и изваждане с многоцифрени числа, умножение и деление с едноцифрено число, богата обща култура и набор от умения.

Допълнителни учебни дейности:

6. Обучение по програма на Монтесори училищата в съответствие с международните стандарти, съчетаваща академични знания с развитие на умения за реалния живот.
7. Обучение по Британската образователна програма по предметите Английски език и Наука в партньорство с компанията за дистанционно обучение Cambrilearn.com, Йоханесбург.
8. Арт, музика, спорт (ушу, йога), шах.

Екипът от учители се грижи за отличната академична подготовка на учениците по всички учебни дисциплини. Преподаването следва интердисциплинарния подход и позволява на децата да комуникират със специалисти в областите математика, български език и литература, история, география, музика и изкуство.

УЧИЛИЩНА ТАКСА


УЧИЛИЩНА ТАКСА ЗА 2024-2025г.


Месечна такса за ученици от Предучилищна група до 7 клас : EUR 500 без храна
Такса за второ и трето дете: EUR 450 без храна

Заплащането е дължимо в срок от 20-то до 30-то число на предходния месец за следващия месец.

Таксите се заплащат по банков път по сметка :
ЧОУ Монтесори Варна ЕООД
Обединена българска банка
IBAN BG17RZBB91551012111152

Месечната такса не се определя от присъствените дни през месеца.
Условията са описани подробно в договор за обучение, който се подписва за всеки ученик.

МЕСЕЧНАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:


1. Целодневно обучение по учебната програма на МОН за ученици от подготвителна група до 7 клас и допълнителни учебни дейности по метода Монтесори в съответствие със стандартите на Международната Монтесори Асоциация.
2. Допълнително обучение и подготовка за текущи писмени задания и тестове по Британската образователна програма на Cambridge International Schools по предметите English, Science, Maths за ниво KS2 ( основно образование 1-6 клас във Великобритания) и KS 3 (7- 9 клас).
3. Учебни помагала по отделните предмети, тетрадки, аксесоари.
4. Училищна униформа.
5. Извънкласни дейности със специалисти по арт, музика, детско творчество, спорт (йога, ушу, футбол, шах ).
6. Месечни отчети изпращани на родителите за академичното развитие и емоционалния статус на всеки ученик.
7. Наблюдение на учебния процес от психолог и психологическа подкрепа при необходимост.
8. Застраховка злополука.


Допълнителни плащания :


1. Екскурзии, посещения в музеи, театри и др.
2. Възстановяването на нанесени вреди по имуществото и учебните помагала, включително Монтесори материали, се осигурява за сметка на родителите.
3. За учениците, които желаят да получават Сертификат (Report Card) за завършен клас по изучаваните предмети English, Science, Maths по Британската образователна система, се заплаща годишна такса по тарифата на Cambrilearn.com/fees. Таксата на предмет варира от 180 USD до 255 USD/предмет за 2021 година+ такса регистрация в размер на 150 USD. Всички ученици записани чрез Montessori school of Varna – Cambrilearn Internationa Affiliate No. 10133 са освободени от годишна такса регистрация в системата на Cambrilearn в размер на 150 USD.
В края на всяка учебна година, след успешно покриване на текущите писмени задания и тестове, които се оценяват от лицензирани Cambridge преподаватели на Cambrilearn, ученикът получава Report Card за завършен клас по съответния предмет.
Възможно е ученикът да бъде записан в различен клас по всеки предмет ( например Year 2 – English, Year 4 – Science, Year 5 – Maths) след полагане на Entry tests в срок до 15.08.2021.

Родителите за нас


Препоръчвам “Montessori school of Varna” и всеки ден благодаря, че го има- училището и прекрасния екип учители, както и създателите !!! Мисля, че взехме най-правилното решение! Ако сега трябваше пак да решавам къде да запиша дъщеря си, отново без колебание бих я записала в това училище! Щастието в очите на детето, е най-важното за един родител !!! Павлина Атанасова


Най-добрата образователна и социална среда за моето дете, а може би и за вашето...
Гергана Станчева

НА УЧИТЕЛИТЕ НИ С ЛЮБОВ
Приключва днес учебната година,
изпълнена с усърдие и труд,
отново неусетно мина,
поредна в нашия житейски път.

Наситена и с бури силни,
и с радост, и със сълзи и със смях,
наситена с емоции обилно,
с приятелства, и с обич чиста , и със страх.

Такава цветна беше нашата година,
рисувана умело с вдъхновение,
като красива шарена картина,
от учители със опит и търпение.

Благодарим, учители незаменими,
за грижите, старанието, любовта,
за вашите усилия, усмивки мили,
за всеотдайността и златните сърца !

Ще отворим с трепет нова страница,
когато пък със нетърпение от есента,
ще почнем да рисуваме годината си заедно,
Картина многоцветна, изпълнена с любов и красота!
Павлина Атанасова

ПРИЕМ

Приемът на ученици се извършва след провеждане на интервю със семейството в присъствие на двамата родители и детето. Следва подаване на Заявление за прием и оценка на кандидата от страна на педагогическия екип. При получаване на одобрение за прием на детето, родителите подписват договор за обучение с училището и се запознават и приемат „Правилника“ на училището. Приемът е целогодишен при наличие на свободни места в съответната възрастова група. Училището работи през цялата календарна година.


ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА

- Пристигане в училище в указаните часове;
- Завършване на работата инициирана от тях или от учител;
- Сериозно отношение към училищните дейности и учебния процес, включително овладяване на умения за дълга концентрация и високо натоварване;
- Ежедневно попълване на личния дневник на ученика;
- Активно участие в работния цикъл за деня;
- Ежедневно четене на литература както в училище, така и у дома;
- В случай на работа, която трябва да бъде свършена у дома, да проявяват нужното ниво на отговорност за нейното изпълнение в поставения срок;
- Носене на училищна униформа;
- Изпълнение на дежурствата;
- Спазване на правилата на класа описани в „Конституцията на класа“, които са приети от всички ученици и учители;
- Всяко дете трябва да има комплект дрехи за преобличане, подходящи за сезона, спортен екип, домашни чехли или пантофи, слънцезащитен крем и слънцезащитна шапка според сезона, четка и паста за зъби.


ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Родителите се задължават да поддържат връзка с екипа на училището както следва :
- Директна комуникация с водещия учител или помощник-учителя относно въпросите, които са тясно свързани с детето;
- Задължително участие поне на един родител в родителските срещи провеждани два пъти в годината или извънредните родителски срещи, които се организират при необходимост;
- Присъствие на семейството в представяне на годишните резултати на детето;
- Запознаване с месечната програма на всеки Монтесори клас, за да може темите разглеждани в училище да бъдат дискутирани у дома;
- Присъствие на обучения за родители, които ще помогнат за по- добро запознаване с Монтесори педагогиката;


КОНФЛИКТИ

Агресията, физическото или психическото насилие върху децата са абсолютно неприемливи както от страна на възрастните към децата, така и в отношенията дете с дете. При възникване на конфлик е задължителна намесата на специалист /психолог/ и участието на семейството в разрешаването на проблема.
Ако родителите имат забележка към дадено дете или към друго семейство, е задължително да бъде уведомен учителят, за да се сформира работна група по проблема. Саморазправата между семейства и деца е недопустима.
В случай, че родителят не е доволен от академичната подготовка на детето или емоционалния му статус, следва незабавно да бъде уведомен директора за това.


ЗДРАВЕ

Със съгласието на всички родители, поради риска от зарази, детето трябва да остане у дома ако следните симптоми са на лице:
- Висока температура над 37°C;
- Раздразнен стомах, диария;
- Възпалени рани;
- Обриви;
- Едра, дребна шарка, заушка, конюнктивит
- Явни симптоми на простудни заболявания като кашлица и хрема, особено в първите 7 дни на заболяването.
- Ако детето е в контакт със заразно-болен следва да остане у дома до изтичане на инкубационния период
При приемане на лекарства, родителят оставя писмени инструкции на помощник-учителя за дозата и графика на прием. Родителите ще бъдат незабавно уведомени по телефон в случай на влошаване на здравословното състояние на детето (висока температура, отпадналост, сънливост, втрисане, повръщане, обриви и др. подобни), а след уведомяването родителят трябва да вземе детето не по-късно от 1 час. При спешни състояния, учителят дава първа долекарска помощ и се свързва с националния телефон за спешни случаи, след което незабавно уведомява родителя.


РАЗНИ

В случай на влошени метеорологични условия в града, училището може да бъде затворено по решение на директора. Абсолютно е забранено правенето на снимки и видео заснемането в Монтесори стаята по време на наблюдения или посещения. Забранено е ползването на личен мобилен телефон, таблет и др. електронни устройства в класната стая. Забранено е внасянето на пари, злато и други скъпоценни предмети, както и на вещи и предмети, които не са свързани с престоя на детето в училище. Училището не носи отговорност за загубени предмети. Възстановяването на нанесени вреди по имуществото и учебните помагала включително Монтесори материали се осигурява за сметка на родителите.


 

Свържете се с нас