За нас

История на нашето училище

Със заповед № РД 14-45/03.07.2020 г. на Министъра на образованието и науката ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОНТЕСОРИ ВАРНА“ ЕООД е вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.


Учебната програма в Частно Основно Училище „Монтесори Варна“ покрива задължителния образователен минимум залегнал в програмата на МОН за ученици от подготвителна група до 7 клас и е съчетана с метода Монтесори в съответствие със стандартите на Международната Монтесори Асоциация AMI за деца на възраст 6-12 години.


Нашата история започва през април 2016 година, когато откриваме първата в България „Школа Монтесори” за ученици на възраст 6-12 години.


През учебната 2018-2019 година, школата работи по договор за франчайзинг с Higher Ground Education с централен офис в Lake Forest, California, като част от веригата Монтесори училища GUIDEPOST MONTESSORI.


През септември 2019 година, Монтесори школата регистрира собствена търговска марка в Патентното ведомство № 00107613 „MONTESSORI SCHOOL OF VARNA“.


Montessori school of Varna е международен филиал на Cambrilearn, Йоханесбург с екслузивни права за територията на област Варна и предлага дистанционно обучение по учебната програма на Великобритания за деца на възраст от 1 до 12 клас. Най-разпространената в света образователна програма с повече от 160 години история.


Свържете се с нас